ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΓΝΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ ΓΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ & ΙΕΡΕΙΣ