ΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΔΩΡΟΥ - ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ & ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥ