Ἡ παροῦσα ἔκδοση τῆς παλαίφατης καί ἱστορικῆς Μονῆς μας εἶναι μία ἐλάχιστη μαρτυρία γιά τήν παρουσία καί τήν προσφορά της στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας.