ΜΠΛΟΚ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ